Interim-management

Al bijna 35 jaar vervulde ik de functie van interimmanager in meerdere organisaties en in verschillende rollen. De functie van interimmanager roept bij veel mensen de associatie op van een krachtig persoon die in een organisatie intervenieert met het oogmerk te veranderen, te reorganiseren, te kantelen, te fuseren of te saneren. Met dat oogmerk worden interimmanagers ook vaak ingehuurd: een korte interventie om te doorbreken wat in de fantasie in bestaande verhoudingen onmogelijk is. Een breekijzer dus die vastgeroeste verhoudingen kan doorbreken.

Ik geloof dat die visie op veranderen in de kern op een illusie berust. Organisaties zijn levende organismen die geneigd zijn de status quo te handhaven, voort te borduren op ingezette patronen en onvrede en conflict te vermijden. Soms ervaart men wel lijdensdruk in de huidige situatie, is er sprake van crisis of ziet men veranderingen in de omgeving die dwingen tot aanpassing van denken en handelen, maar men zal altijd geneigd zijn dat te doen vanuit hetgeen met weet en waarmee men vertrouwd is.

Hier kunnen interimmanagers of –leiders wel een helpende rol vervullen. Als je niet onderdeel bent van dit systeem of het heersende ‘paradigma’, kun je scherper zien wat de zowel de onderliggende bezieling en verbinding is in een organisatie als waar die dysfunctioneel is geworden. Dat is namelijk altijd het geval, er is altijd een lichtwerking en een schaduw die het verduistert.

In mijn visie kunnen interimmanagers alleen effectief zijn als ze erop gericht zijn de bezieling van een organisatie te eren en te willen versterken en tegelijkertijd de dysfunctionele patronen te benoemen en die met mededogen bij te stellen. Als een organisatie lijdt onder onduidelijkheid doet een interimmanager er goed aan te dringen op duidelijkheid, als ze rigide is aan te dringen op speelsheid en als ze teveel op handelen is gericht aan te dringen op reflectie. Het is mijn ervaring dat die spiegelende interventie het meest effectief is.

In elk geval wens ik vanuit die ‘drive’ interimmanager te zijn.

 

SaveSave

SaveSave

SaveSave