The Clear Field

I have seen the sun break through
to illuminate a small field
for a while, and gone my way
and forgotten it. But that was the pearl
of great price, the one field that had
treasure in it. I realise now
that I must give all that I have
to possess it. Life is not hurrying

on to a receding future, nor hankering after
an imagined past. It is the turning
aside like Moses to the miracle
of the lit bush, to a brightness
that seemed as transitory as your youth
once, but is the eternity that awaits you.


Dit gedicht van R.S. Thomas koos ik als titel voor dit weblog. De ondertitel is ontleend aan een tekst van Dag Hammarskjöld.

Deze teksten duiden op wat ik zie als het belangrijkste in het menselijk bestaan, de herinnering en het verlangen naar de zijnsgrond van je bestaan. Het licht dat ten grondslag ligt aan alle manifestatie maar, omdat het naar zijn wezen fundamenteel verschilt van alles wat we denkend en voelend ervaren, zich voortdurend aan de aandacht onttrekt.

Dit lichtgevende, deze roerloze stille leegte achter de dingen is onze bestaansgrond, de bron van alle zijn en bron van alle vormgeving maar onthult zich als een vliedend licht. 

Dit weblog mijmert over dit licht dat alles schept en zich alleen in het voorbijgaan laat kennen.


Scroll naar boven